هتل هما 1
هتل درویشی
هتل هما 2
هتل پارس
ایران هتل
هتل پردیسان
قصر طلایی